Thursday, 14 December 2017

Employee stock options rrsp


Opodatkowanie opcji na akcje dla pracowników w Kanadzie Otrzymałeś opcje na akcje od swojego pracodawcy w Kanadzie Jeśli tak, to zdecydowanie zalecamy przejrzenie punktów w tym artykule. W tym artykule wyjaśniam, w jaki sposób 8220Taksowanie opcji na akcje dla pracowników w Kanadzie8221 wpływa bezpośrednio na ciebie. Co to jest opcja na akcje Opcja na akcje dla pracowników to umowa, w ramach której pracodawca daje pracownikowi prawo do zakupu udziałów w firmie, w której pracują, zwykle po obniżonej cenie określonej przez pracodawcę. Istnieją różne rodzaje opcji na akcje, które mogą być wydawane pracownikom, więcej informacji można znaleźć na stronie Canada Revenue Agencys. Dla pracodawców, którzy chcą sprzedać akcje swojej firmy, zapoznaj się z naszym artykułem Planowanie sprzedaży biznesowych CCPC (Canadian Controlled Private Corporations) Opcje pracownicze dla pracowników CCPC jest spółką zarejestrowaną w Kanadzie, której udziały są własnością przez mieszkańców Kanady. Z definicji CCPC jest spółką prywatną i dlatego nie jest notowana na publicznej giełdzie papierów wartościowych, takiej jak New York Stock Exchange lub Toronto Stock Exchange. Kiedy twój pracodawca przyznaje ci lub daje ci opcję na akcje, nie musisz w tym czasie uwzględniać żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu. Innymi słowy, nie ma żadnych konsekwencji podatkowych w dniu przyznania. Kiedy korzystasz z opcji na akcje, co oznacza zakup udziałów za pośrednictwem pracodawcy, musisz uwzględnić w swoim dochodzie podlegający opodatkowaniu zasiłek. Podatek podlegający opodatkowaniu jest równy różnicy między ceną wykonania (tj. Ceną zapłaconą za zakup udziałów) a wartością rynkową akcji w momencie zakupu. Istnieje specjalne odroczenie podatku dla pracowników CCPC. Podstawę opodatkowania można odroczyć do dnia sprzedaży udziałów. Ułatwia to pracownikom płacenie podatków, ponieważ będą oni mieli gotówkę ze sprzedaży akcji. Spójrzmy na przykład. Załóżmy, że cena wykonania wynosi 3 akcje, a wartość rynkowa to 10 udziałów. Gdy skorzystasz z prawa do zakupu akcji, zostanie zrealizowany zasiłek podlegający opodatkowaniu za 7 akcji (10 minus 3). Należy pamiętać, że w przypadku pracowników CCPC opodatkowanie świadczenia zostaje odroczone do czasu sprzedaży udziałów. Jeśli spełniasz jeden z tych dwóch warunków, możesz ubiegać się o ulgę podatkową równą podlegającej opodatkowaniu, lub w tym przykładzie o wartości 3.50 (50 x 7). Posiadałeś udziały przez co najmniej dwa lata po ich zakupie Cena wykonania jest co najmniej równa wartości godziwej akcji, gdy zostały ci przyznane Skutki podatkowe dla opcji na akcje pracownicze CCPCPubliczne spółki Opcje pracownicze Teraz pozwólmy przejść do opodatkowania opcji na akcje dla spółek publicznych. W dniu przyznania lub otrzymania opcji na akcje u pracodawcy, który jest spółką notowaną na giełdzie, nie masz osobistych konsekwencji podatkowych. Jednak w dniu nabycia udziałów otrzymasz podlegającą opodatkowaniu korzyść równą różnicy między ceną wykonania akcji a wartością rynkową akcji w tym dniu. Nie możesz odroczyć terminu tego podlegającego opodatkowaniu świadczenia. Załóżmy, że pracujesz dla Coca-Cola Canada, a wartość rynkowa akcji wynosi dziś 30 akcji. Zgodnie z umową opcji, możesz ćwiczyć lub kupować akcje za 10 akcji. Dlatego też podlegający opodatkowaniu zasiłek, który zostanie włączony do twojego dochodu w momencie wykonania, wynosi 20 akcji. Po zakupie akcji masz dwie możliwości: (A) Możesz od razu sprzedać akcje lub (B) Możesz je zatrzymać, jeśli uważasz, że w przyszłości wzrosną. Jeśli zdecydujesz się zatrzymać akcje i sprzedać je w przyszłości z zyskiem, zysk ze sprzedaży będzie klasyfikowany jako zysk kapitałowy i podlegający opodatkowaniu. Niezależnie od tego, czy sprzedasz udziały, czy je zatrzymasz, podatki zostaną potrącone z Twojej wypłaty na konto podlegającego opodatkowaniu świadczenia zrealizowanego przy zakupie udziałów. Jednak nie trzymaj akcji zbyt długo po ich zakupie. Dzieje się tak, ponieważ jeśli cena akcji spadnie, nadal ponosisz odpowiedzialność za podlegający opodatkowaniu zysk zrealizowany w dniu zakupu. Możesz ubiegać się o ulgę podatkową z tytułu podlegającego opodatkowaniu świadczenia zrealizowanego w dniu wykonania. Aby to zrobić, muszą być spełnione wszystkie 3 warunki: Otrzymujesz zwykłe akcje zwykłe po wykonaniu Cena wykonania jest co najmniej równa wartości rynkowej akcji w momencie przyznania opcji Handlujesz na długość broni lub na Umowa z osobą trzecią ze swoim pracodawcą Zastrzeżenie Informacje podane na tej stronie mają na celu dostarczenie ogólnych informacji. Informacje nie uwzględniają Twojej osobistej sytuacji i nie są przeznaczone do wykorzystania bez konsultacji ze specjalistami ds. Rachunkowości i finansów. Allan Madan i Madan Chartered Accountant nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie. O AUTORZE ALLAN MADAN CA. CPA. CGA Allan Madan jest CPA, CA i założycielem Madan Chartered Accountant Professional Corporation. Allan zapewnia cenne usługi planowania podatkowego, księgowości i podatku dochodowego w regionie Greater Toronto. Nawigacja po tytułach Straty kapitałowe dotyczą tylko przypadków, w których faktycznie sprzedano akcje. Na szczęście dla ciebie istnieje zapis w sekcji 50 (1) ustawy o podatku dochodowym, która pozwala na pewne ulgi podatkowe. Po jej zastosowaniu udziały zostaną uznane za zbywane za zyski w wysokości zera na koniec roku i zostaną ponownie nabyte po skorygowanej bazie kosztów (zero) natychmiast po zakończeniu roku. W rezultacie będziesz w stanie zrealizować stratę kapitału z zapasów. Zasada straty powierzchniowej nie ma zastosowania w sytuacji. Allan Madan i zespół Co się stanie, jeśli moja firma zostanie przejęta przez kilku inwestorów i przejdzie z publicznego do prywatnej firmy, gdy będzie posiadała 90 udziałów, jestem zmuszona sprzedać moją kopalinę poniżej wartości rynkowej, czy otrzymam jakikolwiek podatek ulga pod względem strat kapitałowych JEŚLI jesteście siłą sprzedać swoje akcje, to nielegalne jest, aby płacili poniżej wartości rynkowej za pozostałe udziały, powinniście być w stanie uzyskać przynajmniej wartość rynkową dla nich. Jeśli nie, możesz odliczyć stratę kapitału od zysków kapitałowych z ulgi podatkowej. Allan Madan i Team I wykonali zlecenia dla małej firmy technologicznej. Ponieważ nie mieli pieniędzy, zapłacili mi w akcjach, jeśli i kiedy podadzą spółkę do publicznej wiadomości, czy będę musiał zapłacić podatki, wówczas musiałbyś płacić podatek od zysków kapitałowych tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na wykonanie swoich akcji. Jeśli będziesz je nadal trzymał, nie będziesz podlegał żadnym podatkom. Allan Madan i zespół Czy możliwe jest trzymanie akcji na rachunku TFSA w jaki sposób naliczone odsetki od tych akcji będą opodatkowane Tak, że zwykłe akcje zwykle kwalifikują się do inwestycji TFSA, jednak te akcje muszą być notowane na wyznaczonej giełdzie. Jeśli nie są wymienione na liście, zostaną zakwalifikowane jako niekwalifikowane inwestycje w Twoim TFSA, a otrzymasz surowe kary. Opodatkowanie naliczonych odsetek byłoby jednakowe dla każdego rodzaju wkładów inwestycyjnych wniesionych do Państwa TFSA. Allan Madan i zespół Co można by zakwalifikować jako giełdę giełdową, co z zapasami grosza? Hi Mahmoud, kanadyjski Departament Finansów ma listę 41 wyznaczonych giełd papierów wartościowych na swojej stronie internetowej tutaj fin. gc. caactfim-imfdse-bvd-eng. asp . Akcje Penny znajdujące się w obrocie na różowych arkuszach nie znajdują się na wyznaczonej giełdzie, ale wszelkie akcje denominowane w euro (ludzie nie zgadzają się co do definicji), które są notowane na którymkolwiek z wyznaczonych giełd, kwalifikują się do inwestycji TFSA. Allan Madan i zespół Co zrobić, jeśli akcje są notowane na wielu giełdach, z których niektóre nie są wymienione, w jaki sposób dział finansów kategoryzuje to tak długo, jak akcje są notowane na co najmniej jednej zatwierdzonej giełdzie, która jest uznawana przez departament finansów , będzie kwalifikować się do inwestycji TFSA. Allan Madan i Team Hi Allan. Obecnie pracuję dla CCPC, a oni zaoferowali mi 5000 na stanie jako odszkodowanie. Ponieważ jestem nowy w świecie zasobów, zastanawiam się, co z nimi zrobić. Co się dzieje, gdy wykonuję moje opcje na akcje Czy są jakieś konsekwencje podatkowe Cześć, i dziękuję za twoje pytanie. Opcje na akcje są jedną z najbardziej popularnych form wynagrodzenia niepieniężnego oferowanego przez pracodawców. Są to świadczenia podlegające opodatkowaniu i powinny być uwzględnione w całkowitym dochodzie z pracy w polu 14 odcinka T4. Oto, jak działają. Pracownik ma możliwość zakupu akcji spółki po przyszłej cenie. Na tym etapie nie ma żadnych informacji na temat dochodów. Kiedy kupujesz akcje po tej cenie uzgodnionej (zwanej sprawowaniem opcji), wchodzi w grę zasiłek podlegający opodatkowaniu. Świadczenie to jest obliczane jako różnica między wartością godziwą udziałów w dniu zakupu wspólnej akcji a ceną, którą za nią zapłaciłeś. Ponieważ twój pracodawca jest CCPC, możesz odłożyć wszystkie swoje podlegające opodatkowaniu świadczenia, dopóki nie sprzedasz swoich akcji. Markus Greenbriar mówi: W 2003 r. Pracowałem dla firmy, która miała ofertę publiczną. Pracownicy otrzymali opcje na akcje, a ja otrzymałem 2000 akcji. Nadal mam list od człowieka, który był wówczas prezydentem i dyrektorem generalnym. Czas trwania umowy wynosił 25 lat. Jednak po kilku miesiącach opuściłem firmę, więc wydaje mi się, że mam tylko 25 lat. Firma została podzielona na dwie odrębne firmy. Czy któraś z moich opcji na akcje ma dziś wartość Czy mogę wypłacić moją nabytą część W twoim przypadku miałbyś 25 oryginalnego kontraktu na 2000 akcji. Głównym pytaniem, na które musisz odpowiedzieć, jest to, która firma przejęła akcje. Jeśli firma podzieliła się na dwie osoby, która przejęła udziały Ponadto, czy firma, która przejęła akcje, ukryła kontrakty opcyjne Czasami plan opcji pracowniczych (ESOP) nie będzie miał opcji przekształconych, jeśli firma zostanie zerwana. Jeśli firma nie dała ci opcji, ale tylko 2000 akcji, musiałbyś wiedzieć, w jakie akcje zostały zamienione. Większość firm wydaje kontrakty na opcje tylko dla dyrektorów, ponieważ w rzeczywistości nie trzymają się zapasów. Większość planów opcyjnych nie posiada uprawnień, ale ESOP będzie. Nazwałbym firmę, która posiada akcje i dowiedziałem się, jakie są twoje opcje. Jeśli firma podzieli się w 2003 r., Znalezienie informacji zajmie prawdopodobnie dużo czasu. Firmy są zobowiązane do przechowywania dokumentacji tylko przez 3 do 5 lat w zależności od rodzaju nagrania. Dlatego im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Jeśli otrzymałeś T4 od pracodawcy, który wystawił również opcje na akcje na twoje nazwisko, wówczas odpowiedni zysk lub strata byłaby zgłaszana jako część twojego T4 poślizgu (jak również odliczenie opcji na akcje w polu 39 i 41). Ponadto będziesz mógł ubiegać się o 50 z kwoty z linii 4 formularza T1212, Oświadczenie o korzyściach z odroczonej opcji zabezpieczeń. Pozdrawiam, Allan Madan i zespół I otrzymałem opcję na akcje dla pracowników, gdy moja firma była prywatna, a teraz poszła na IPO. Tak więc w obrocie publicznym, nadal nie mam 8220dodanych 8221 moich opcji na akcje i wkrótce wygaśnie. Myślę o zrobieniu 8220Exercise i hold8221, kiedy to zrobię, będę musiał zapłacić firmie za wygórowaną cenę, ale będę musiał również natychmiast zapłacić podatek (nawet jeśli nie sprzedam, tylko trzymam). W jaki sposób mogę odliczyć podatki, aby podzielić zysk podlegający opodatkowaniu na wiele lat, więc płacę mniej podatków Jakiekolwiek informacje dotyczące opcji 8220Exercise8221 i hold8221 byłyby dobre. Otrzymałem opcję na akcje dla pracowników, gdy moja firma była prywatna, a teraz poszła na IPO. Więc w obrocie publicznym nadal nie korzystam z opcji na akcje i wkrótce wygaśnie. Zastanawiam się nad robieniem ćwiczeń i utrzymaniem, kiedy to zrobię, będę musiał zapłacić firmie za wygórowaną cenę, ale będę musiał również natychmiast zapłacić podatek (nawet jeśli nie sprzedam, tylko trzymam). Również w jaki sposób mogę różnicować podatki, aby móc podzielić zysk podlegający opodatkowaniu na wiele lat, więc płacę mniej podatków Jakiekolwiek informacje dotyczące opcji ćwiczenia i wstrzymania byłyby dobre. Terrence Salts mówi: Jakie są implikacje podatkowe obrotu akcjami na rachunku nie-TFSA z pośrednikiem, jeśli chodzi o koniec roku podatki od zysków Czy istnieje konkretna stawka dla zysków kapitałowych Czy też śledzę moje zyski i straty ja 50 twoich zysków są liczone jako dochód podlegający opodatkowaniu. Możesz odliczyć przeszłe straty kapitałowe od bieżących zysków kapitałowych. Po uwzględnieniu zysków kapitałowych, jeśli twój dochód osobisty jest poniżej poziomu zwolnienia, nie będziesz płacić podatków. Nie musisz także płacić podatków, jeśli nie sprzedałeś akcji w tym roku. Dochody z dywidend są różnie opodatkowane i mają różne stawki w zależności od tego, czy są one uznane za kwalifikowalne czy niejadalne. Wreszcie, śledź wszystkie swoje zyski i straty. Twoja instytucja może dostarczyć Ci podsumowanie, ale nie dostarczy Ci formalnego potwierdzenia. Pozdrawiamy, Allan Madan i Team Jeremiah Rakham mówią: Otrzymałem opcję sprzedaży akcji firmy jakiś czas temu. Ma cenę wykonania 3.10, a kamizelka 30 000 po każdym z trzech lat. Ostatnia roczna dywidenda wyniosła 0,69, a sześć miesięcy temu firma zaproponowała jej odkupienie. Choć oferowali 2,80, nikt nie sprzedał ich akcji. Co, jeśli cokolwiek mam z nimi zrobić? Jakie są zasady podatkowe dotyczące mojej sytuacji Zasady podatkowe dotyczące opcji na akcje w Kanadzie różnią się w zależności od tego, czy firma jest CCPC. Jeśli tak, nie ma bezpośredniego zysku podlegającego opodatkowaniu. Zysk jest opodatkowany, gdy akcje są sprzedawane, a nie wykonywane. Znacząco zmniejsza to trudności związane z zakupem opcji na akcje. Ponadto, jeżeli akcje są trzymane przez co najmniej dwa lata po wykonaniu, połowa początkowych zysków nie jest zwolniona z podatku. Jeżeli nie jest to CCPC, zysk podlegający opodatkowaniu może być należny w roku wykonania. Wiele firm w tej sytuacji oferuje niemal natychmiastowy częściowy wykup, aby zrekompensować te koszty. Różnica między wartością rynkową w momencie wykonania świadczenia a wartością w momencie sprzedaży jest opodatkowana jako przychód dla podmiotów niebędących CCPC. Moją radą jest ćwiczyć i sprzedawać, jeśli cena akcji jest wyższa, i wziąć swój zysk gotówkowy. Następnie użyj tego zysku, aby kupić akcje i zbierać dywidendy. Zostaniesz opodatkowany z zysków ze sprzedaży twoich opcji, a później z dywidend. Pozdrowienia, Allan Madan i Team Govind Swarna mówią: Pracuję w Kanadzie dla firmy prowadzącej handel w USA. Jedną z korzyści, jakie mogę uzyskać z mojej pracy, jest to, że raz w roku otrzymuję ograniczone jednostki magazynowe (RSU). Są one powiązane z kontem ETrade, które firma mi załatwiła. Wypełniłem formularz podatkowy W-8BEN. Uważam, że jest to poprawna forma. Właśnie się dowiedziałem, że było automatyczne 8216sprzedaż do pokrycia8217 akcji, które sprzedały wystarczającą ilość akcji, aby pokryć 40 wartości, która została nabyta. Czy ta kwota zaspokaja dochód w Kanadzie, jeśli chodzi o czas podatkowy, czy też muszę odłożyć część reszty na bok, a także poprosiłem księgowego, a on powiedział, że skoro jest to zysk kapitałowy, CRA opodatkowałaby mnie na 50 value8230 jest to poprawne. Ponadto, stan posiadania na poziomie 25,61 (który jest wartością, przy której nastąpiło zawarcie transakcji sell-to-cover), ale do czasu, kiedy mogłem go sprzedać, stan wynosił 25,44. Czy to ma wpływ na moją sytuację? Odpowiednia wartość rynkowa RSU w czasie rzeczywistym jest traktowana jako regularny przychód wypłacany przez pracodawcę i będzie opodatkowana według krańcowej stawki. 40 powinno być wystarczające, aby zaspokoić twój osobisty podatek dochodowy, w zależności od tego, jaki jest twój całkowity dochód za dany rok. Ponieważ przyznano mu 25,61, ale sprzedałeś 25,44, będziesz w stanie ubiegać się o stratę kapitału (lub przenieść ją do roku, w którym zyskasz, możesz ją zrekompensować). Pozdrawiam, Allan Madan i Zespół Pracuję dla firmy start-up, a częścią mojego wynagrodzenia są opcje na akcje. Zakładając, że mamy szansę wyjść (duże założenie, oczywiście), mogę zarobić dużą sumę pieniędzy, gdy je wykonam. Co dzieje się w tym momencie w odniesieniu do podatku Jak rozumiem, cały wzrost z ceny wykonania będzie opodatkowany jako zyski kapitałowe. Czy to prawda, jeśli tak, to w efekcie straciłbym duży procent podatków. Czy możliwe jest skorzystanie z opcji chronionych wewnątrz TFSA lub RRSP w celu uniknięcia zysków kapitałowych Czy jest coś, co powinienem wcześniej zrobić (np. 8220transfer8221 opcji niewykonanych do TFSA), aby przygotować się na to, że Twoje opcje są opodatkowane według zysków kapitałowych ( 50), ponieważ otrzymujesz 50 odliczeń od włączenia dochodu, zakładając, że spełniasz pewne warunki. Jeśli chodzi o przetrzymywanie ich w TFSA lub RRSP, upewnij się, że upewniasz się, że nie będą one uważane za niekwalifikowane i zabronione inwestycje. Ogólnie rzecz biorąc, musisz upewnić się, że Ty i osoby nieposiadające uzbrojenia (np. Krewni) nie będzie właścicielem więcej niż 10 firmy. Jednakże możesz nie być w stanie wprowadzić ich do TFSA bez płacenia podatku od nich. To jest punkt TFSA składki są po opodatkowaniu. Możesz ewentualnie skorzystać z opcji, zapłacić podatek (dochodowy), a następnie przenieść udziały do ​​TFSA. Jednakże zakłada to, że cena akcji rośnie po treningu. Pozdrowienia, Allan Madan i Team Aaron Samuel mówi: Witam, w 2017 roku kupiłem 1000 akcji w mojej firmie po 10 sztuk. W 2017 r. Akcje zwiększyły do ​​40 akcji. Niektórzy z moich współpracowników i ja postanowiliśmy sprzedać akcje, ale wtedy akcje spadły z powrotem do 10 akcji. Jak powinniśmy radzić sobie z tą sytuacją Cześć, W tym przypadku powinieneś zgłosić podlegający opodatkowaniu zasiłek pracowniczy w wysokości 30 000 na zwrot T1. Stanowi to zysk wypracowany na akcjach do daty wykonania. Ponadto należy zgłosić stratę kapitału w wysokości 30 000, ponieważ akcje straciły na wartości w momencie ich sprzedaży. Złą wiadomością jest to, że strata kapitału w wysokości 30 000 nie może zostać zrekompensowana podlegającym opodatkowaniu dodatkiem na zatrudnienie w wysokości 30 000. Jeśli chcesz, możesz skontaktować się z lokalnym biurem CRA Tax Services, wyjaśnić sytuację, a oni ustalą, czy można dokonać specjalnych ustaleń dotyczących płatności. Allan Madan i Team Hi, Moja żona będzie musiała skorzystać z kilku opcji ze swojego byłego pracodawcy w tym tygodniu. It8217 jest spółką notowaną na giełdzie. Rozumiem, że będzie musiała płacić podatki od różnicy w cenie między ceną wykonania a bieżącą wartością. Moje pytanie brzmi, kto jest zobowiązany do przesłania kwoty podatku do CRA: Pracodawca lub ona. Jeśli to oznacza pracodawcę, czy to oznacza, że ​​mogą wstrzymać część udziałów jako płatność na rzecz CRA Ogólnie Ogólnie, różnica pomiędzy wartością godziwą udziałów w momencie wykonania opcji, a ceną opcji spowoduje opodatkowanie zasiłek. Ta podlegająca opodatkowaniu korzyść jest uwzględniana w przychodach z pracy w momencie wykonania opcji na akcje (tj. Jest dodawana do T4, podobnie jak wynagrodzenie lub premia). Ponieważ ta kwota jest jak wynagrodzenie, pracodawca musi dokonywać przelewów płacowych (CPP, EI i podatek dochodowy). Carla Harmon mówi: Cześć, zastanawiałem się tylko, czy są jakieś korzyści z przeniesienia zapasów z mojego rachunku oszczędnościowego pracownika do TFSA. Cześć Kasey, jeśli pracujesz dla kontrolowanej przez Kanadę prywatnej korporacji, będziesz mógł odroczyć podatek od zasiłku pracowniczego, dopóki akcje nie zostaną sprzedane. CRA zdaje sobie sprawę, że większość ludzi nie może znaleźć sposobu na zapłacenie podatku od 50 000 odszkodowań bezgotówkowych, dlatego umożliwiają odroczenie podatku. Jednakże, jeśli nie pracujesz dla kontrolowanej przez Kanadę korporacji prywatnej lub spółki notowanej na giełdzie, żadne odroczenie nie będzie dostępne. Witaj, Allan, wybrałem odroczenia podatku dochodowego od moich udziałów w spółce publicznej. Od tego czasu wartość akcji spadła i nie mam dość pieniędzy, aby zapłacić podatek dochodowy, który odłożyłem. Czy istnieje sposób na odroczenie płatności, dopóki nie dostanę wystarczająco dużo pieniędzy, aby je spłacić? Cześć Sarah, tak, istnieje tymczasowa ulga, że ​​CRA zapewnia pracownikom, którzy dokonali wyboru, odroczenia podatku dochodowego od spadku opcji na akcje. Zwolnienie ma na celu zapewnienie, że podatek dochodowy należny od korzyści wynikającej z realizacji opcji na akcje nie przekracza wpływów z tytułu rozporządzania uzyskanych w momencie sprzedaży papierów wartościowych, które zostały zaoferowane, przy uwzględnieniu korzyści podatkowej wynikającej z utraty kapitału papiery wartościowe. Aby skorzystać z tej ulgi, wybory należy złożyć nie później niż przed upływem terminu zgłoszenia w roku podatkowym, w którym sprzedawane są akcje, co prawie zawsze kończy się 30 kwietnia. Witaj, Allan, myślałem o udostępnianiu moich pracowników zamiast opcji na akcje. Znam niektóre zalety tej metody, ale nie wiele o wadach. Czy możesz mi powiedzieć kilka wad udostępniania akcji pracownikom Hi Dan, tutaj jest lista potencjalnych wad związanych z wydaniem akcji twoim pracownikom. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku zakupu akcji poniżej wartości godziwej. Może potrzebować obrony uczciwej wartości rynkowej. Możesz również potrzebować niezależnej wyceny, choć jest to bardzo rzadkie. Musisz upewnić się, że obowiązują postanowienia umowy akcjonariusza. Emisja akcji po bardzo niskich cenach na stoliku może wyglądać źle dla nowych inwestorów. Więcej akcjonariuszy do zarządzania. Oto niektóre zalety wydawania akcji. Możesz zdobyć do 800 000 w czasie wolnym od zysków kapitałowych. 50 odliczenia od zysków w przypadku posiadania akcji przez ponad dwa lata lub w przypadku emisji akcji w FMV. Straty w CCPC mogą być wykorzystane jako dopuszczalne straty biznesowe w przypadku niepowodzenia działalności. Może uczestniczyć we własności firmy. Mniej rozcieńczenia niż w przypadku wydawania opcji na akcje. Pracuję dla spółki publicznej i otrzymałem 1000 akcji opcji na akcje. Według Let8217 cena wykonania wynosiła 10 akcji, a wartość rynkowa akcji wynosiła 13 jednostek (w momencie realizacji udziałów). Zapłaciłem konieczny podatek w momencie wykonywania, ale nie od razu sprzedałem moje akcje. Jeśli akcje wzrosną do wartości 15 jednostek, a ja sprzedam wszystkie moje akcje w tym czasie, czy muszę płacić podatki z dalszych podatków? W twoim przykładzie, jeśli zdecydujesz się sprzedać swoje udziały w wieku 15 lat, zostaniesz opodatkowany od zysków kapitałowych w następujący sposób: Skorygowana podstawa kosztów: 13 (FMV, kiedy ćwiczyłeś swoje udziały) Wpływy z rozporządzania: 15 (FMV, kiedy sprzedałeś swoje udziały) Zyski kapitałowe: 2 Współczynnik włączenia: 12 Kapitał podlegający opodatkowaniu Zysk: 1 akcja, którą sprzedajesz. Zapisujesz zysk równy 2 za każdy sprzedany udział i będziesz musiał zapłacić 1 podatek od zysków kapitałowych za każdy sprzedany udział. Mam pytanie dotyczące opodatkowania opcji na akcje. Pracuję dla spółki publicznej i otrzymałem 1000 akcji opcji na akcje po cenie wykonania 10 akcji (zgodnie z umową). Wartość rynkowa akcji wynosiła 13 jednostek (w momencie realizacji opcji). Zapłaciłem niezbędne podatki w momencie wykonywania ćwiczeń, a zasiłek dla bezrobotnych został uwzględniony w moim dochodzie na odcinku T4. Jeśli trzymam akcje, a akcje rosną w górę, a następnie sprzedam akcje po cenie 15, czy muszę płacić podatki za dodatkowy zysk w 2share Dear Sumeer, Jako pracownik, który wykonuje opcje i nabywa akcje, mają prawo do potrącenia potrąconego, które równa się jednej połowie kwoty świadczenia pracowniczego. Otrzymasz je tak długo, jak długo zostaną spełnione te warunki: 8211 korporacja pracodawcy jest emitentem akcji 8211 akcje nie są 8220 korzystnymi akcjami 8221, ale zamiast 8220 odciskanymi akcjami 8221 8211 cena wykonania opcji nie może być niższa od wartości godziwej udziałów w momencie przyznania opcji 8211 pracownik ściśle współpracuje z korporacją pracodawcy Mam nadzieję, że to pomogło, dzięki Allan Hello Allan, jestem gotów zadeklarować moją korzyść z opcji bezpieczeństwa i pracuję dla prywatnej korporacji kanadyjskiej, jak mam się tym dzielić , Ranjeet Witaj Ranjeet, Deklaracja twoich korzyści w zakresie opcji bezpieczeństwa zależy od rodzaju firmy, która wydaje świadczenia. Jeśli firma jest prywatną korporacją kontrolowaną przez Kanadę, musisz zgłosić korzyści w roku, w którym planujesz sprzedać swoje papiery wartościowe. Dzięki, Allan Madan, skorzystałem z opcji przy użyciu ćwiczenia netto (wykorzystałem część moich dostępnych opcji na zakup akcji i dostarczyłem certyfikat na te akcje) w zeszłym roku, ale na podstawie recenzji firma nie zgłosiła podlegającego opodatkowaniu świadczenia na T4. Magazyn jest przeznaczony dla spółki notowanej na giełdzie TSX. W jaki sposób należy to wyjaśnić za pomocą CRA Isn8217a firmy są zobowiązane do zgłoszenia tego jako dochodu na mojej T4 It8217s obowiązku firmy do zgłoszenia podlegającego opodatkowaniu świadczenia zrealizowanego przy korzystaniu z opcji na akcje dla pracowników. Powinieneś porozmawiać z pracodawcą i zapytać ich, czy będą wydawać zmienione wyciągi T4 swoim pracownikom. Jakie jest twoje zdanie na temat przedwyborczej obietnicy liberalnego rządu, aby zmienić sposób opodatkowania opcji stop? Mam niewykorzystane opcje pracownicze przyznane mi zanim firma, w której pracuję, wszedł na giełdę (IPO). Obawiam się, że zmiany mogą mieć znaczny negatywny wpływ na podatek od zysków z tych opcji, jeżeli zostaną zrealizowane w przyszłym roku (obecnie cena akcji jest zbyt niska, by można ją było wykonywać, lub ja bym). W związku z tym: 1) Czy sądzisz, że rząd federalny przeprowadzi te zmiany Czy przeczytałem artykuły, które sprawiają, że brzmi to tak, jakby nie warto było iść do przodu, ponieważ firmy logicznie musiałyby mieć możliwość potrącenia opcji jako wydatek? , co nie ma teraz miejsca. 2) Czy sądzisz, że będzie jakaś dziadostwo, które może przynieść korzyści takim sytuacjom, jak moja 3) Czy uważasz, że zmiany będą miały zastosowanie do firm pre-IPO, a także spółek publicznych 4) Jeśli rząd federalny nie wykona zmian, uważam, że zmiany będą dokładnie zgodne z obietnicami lub mogą zmniejszyć wpływ (np. wyższe wykluczenie roczne). Są to doskonałe pytania. Podczas gdy liberalny rząd wyraził zamiar uczynienia świadczeń pracowniczych 100 opodatkowanymi, oświadczył, że ta wysoka stopa włączenia będzie miała zastosowanie tylko do zysków przekraczających 100 000. Dlatego większość Kanadyjczyków nie zostanie dotknięta. Podejrzewam, że liberalny rząd będzie kierował się tymi planami, ale nie jestem całkowicie pewien. Minister finansów ogłosił, że opcje przyznane przed datą wejścia w życie nowych zasad dotyczących opcji na akcje zostaną udoskonalone. Nie sprecyzował, czy zasady będą inne w przypadku firm pre-IPO lub spółek publicznych. Pracuję dla firmy, która pozwala mi na zakup opcji na akcje. będą pasować do 30. Jestem już zwolniony. Lepiej teraz wypłacić pieniądze, nie mając pewności, czy korzyści ei zostaną zmniejszone, gdybym miał wypłacić pieniądze podczas składania wniosku o ei. Dziękuję za twoje pytanie. Jeśli całkowity dochód za rok z uwzględnieniem podlegających opodatkowaniu zapasów i świadczeń z tytułu EI nie przekracza 61 000, wówczas twoje płatności EI nie zostaną odzyskane. Proponuję, abyś najpierw obliczył całkowity dochód podlegający opodatkowaniu, zarabiając nasze opcje na akcje przed podjęciem decyzji, czy ma sens wypłata. Witaj Allan, możesz albo wpływy z opcji na akcje (albo same opcje), albo akcje ESPP lub wpływy zostaną przekazane lub obdarowane jako współmałżonek dla celów podatkowych. Akcje znajdują się w amerykańskiej firmie, która została kupiona i wszystkie te akcje zostaną wypłacone w tym samym czasie. Dziękuję, Jane Hi Jane, Mogą zostać obdarowani do współmałżonka po kosztach, tak, że zysk kapitałowy nie powstanie przy przeniesieniu. ALE wszelkie dochody lub zyski osiągnięte przez współmałżonka będącego odbiorcą od udziałów w przeniesionych akcjach muszą być przypisane małżonkowi przekazującemu. Więc nie możesz oszczędzać podatków w drodze upominku dla małżonka. Dlaczego nie powinieneś przenosić prywatnych udziałów firmy na TFSA lub RRSP Przeniesienie prywatnych udziałów firmy na konto oszczędności podatkowych (TFSA) lub zarejestrowany plan oszczędzania na czas określony (RRSP) może nie być możliwe. skuteczne planowanie podatkowe. Oto kilka powodów, dla których: 1. Przeniesienie może mieć dla ciebie konsekwencje podatkowe Jeśli firma jest kontrolowaną przez Kanadę prywatną korporacją, a akcje, które chciałbyś przenieść, zostały nabyte w wyniku wykonania opcji na akcje, świadczenia pracownicze (różnica między ceną wykonania opcji a godziwą wartością rynkową akcji w dniu wykonania) podlegałby opodatkowaniu w wyniku przeniesienia udziałów do TFSARRSP. Jeśli wartość akcji wzrosła od momentu zakupu akcji, zyskasz także zysk kapitałowy z przeniesienia udziałów do TFSARRSP. Ten zysk kapitałowy będzie podlegał podatkowi dochodowemu w roku, w którym nastąpiło przeniesienie. 2. Podatki przy wyjściu mogą nie być tak korzystne. Zwykle sprzedaż akcji osobie trzeciej przy wyjściu skutkowałaby zyskiem kapitałowym w rękach akcjonariusza. Jeżeli akcje zostaną zakwalifikowane, poszczególni akcjonariusze mogą skorzystać ze zwolnienia z tytułu dożywotniego kapitału, tak że pierwsze 800 000 zysku zrealizowanego byłoby wolne od podatku. Zwolnienie z zysków kapitałowych nie będzie dostępne przy ostatecznym zbyciu akcji, a ponadto zyski z konwersji (które mają najbardziej korzystne traktowanie podatkowe) zostaną przekształcone w dochód, gdy środki zostaną wycofane z RRSP. 3. Przeniesienie wykorzysta limity składek TFSARRSP. W większości przypadków udziały w akcjach spółek prywatnych są inwestycją o dużej spekulacji. Jeśli firma się nie powiedzie, zmarnujesz limit składki TFSA lub salę składkową RRSP, która została wykorzystana do przeniesienia udziałów do zarejestrowanej inwestycji. 4. Inwestycja musi być stale monitorowana Kiedy akcje znajdą się w TFSARRSP, jeśli w przyszłości w przyszłości ty i inni akcjonariusze powiązani z Tobą posiadacie znaczące odsetki (gt10 dowolnej klasy) w firmie, inwestycja stanie się niekwalifikujące się inwestycje i kary będą stosowane do czasu usunięcia inwestycji z RRSPTFSA. W przypadku usunięcia akcji z RRSP, wartość akcji usuniętych z twojego RRSP będzie opodatkowana jako przychód w roku, w którym zostaną usunięte. TFSA vs RRSP: Porównanie Head to Head Było dużo gadania o tym, który jest lepiej, TFSA kontra RRSP zarówno w blogosferze PF, jak i w mediach. Oba są dla nas wspaniałymi narzędziami oszczędnościowymi i inwestycyjnymi, ale istnieją ważne różnice pomiędzy prawidłowym rozliczeniem podatku a podatkowym planem oszczędzania (RRSP) i mogą pomóc w oszczędzaniu tysięcy dolarów w długim okresie. W idealnym świecie można by objąć zarówno ich RRSP, jak i TFSA. W prawdziwym świecie dzieje się jednak życie. Często bardzo trudno jest wyłudzić pieniądze (bez konieczności sprzedawania nerki na czarnym rynku), aby móc maksymalnie wykorzystać oba konta, jeśli jest to korzystne. Moim zdaniem RRSP i TFSA są jak rodzeństwo. Nie bliźniacy myślą tylko o rodzeństwie z różnymi osobowościami. W pewnym sensie są one niemal lustrzanymi przeciwieństwami i odwrotnością siebie nawzajem. Obie opcje mają tę cechę, że pozwalają ukryć swoje inwestycje przed opodatkowaniem, dzięki czemu Twoje pieniądze nie rosną bez podatku za pomocą szerokiej gamy opcji inwestycyjnych. Każdy ma swój czas i miejsce, i są fantastycznymi narzędziami na swój własny sposób, ale jak wszyscy wiemy, jeden prawdopodobnie zasługuje na więcej uwagi niż drugi (tak jak rodzice, którzy tak naprawdę mają preferencje jednego rodzeństwa na drugim, ale oni nie mówią tego na głos) och, och, to mój zespół dziecka średniego wychodzi w moim poście. Przepraszam za to. So lets talk about the RRSP first (the older sibling): The Basic Lowdown on the RRSP: The RRSP can hold a number of things (including GICs, stocks, mutual funds, and bonds) its like a basket of investments sheltered from tax. Contributing to the RRSP is done with PRE-TAX income (the tax refund you get is your pre-tax money, but given to back to you at a later date). You will have to pay tax eventually when you take money out 8211 its a tax-deferral program. The hope is that when you take money out of the RRSP, youll be at a lower income than when you put money in (aka retired), so the average tax rate that you pay on the savingsinvestments will be lower. You are supposed to contribute to it to reap the tax deductions when youre at a higher tax bracket, and take it out when you are in a lower tax bracket. Your maximum RRSP contribution is calculated by calculating 18 of your gross income or 25,370 (as of 2018) whichever is lower. Any unused contribution room can be carried forward to the next year. There are two options where you are allowed to borrow money from your own RRSP (but it has to be paid back later): Home Buyers Plan (25,000 max) Lifelong Learning Plan (10,000 per year, 20,000 total max) The TFSA Lowdown: People could first contribute to a TFSA in 2009 (this is the new toddler sibling, becoming ever more popular). Each year after the age of 18, you can contribute to 5,500 per year to a TFSA. (It is indexed to general inflation after briefly being raised to 10,000 per year with no indexing under the Federal Conservative government in 2018.) Currently in 2018, if you havent opened a TFSA before, you can contribute up to 46,500 Like an RRSP, you can hold a number of things within the TFSA. The TFSA is like a basket that you put investments into. (GICs, High Interest Savings Accounts, stocks, bonds etc.) Money contributed to TFSAs is done with AFTER TAX income meaning that you dont get a tax refund because the money you put it was done after you paid taxes on it. You can withdraw money any time tax free If you withdraw money, you have to be careful about making contributions back into your TFSA within the same year. Its kind of a weird rule, but the TFSA only gives you back your contribution room during the following calendar year. For example, if you have maxed out your TFSA contribution, then you withdraw 2,000, you cant put 2,000 back into your account later in the year unless you want to pay a penalty. Instead, in 2017 you would have 7,000 worth of contribution room available. Many people have been using the TFSA as an emergency fund, but with the increasing amount allowed (46,500) I think people should be looking at other options for their TFSA. If you use the TFSA to invest in long-term equities, you can shelter a substantial amount of investment earnings in your TFSA. Would you rather shelter the 1 you are getting in a high interest savings account, or the 7-8 a balanced index ETF portfolio could snag you RRSP pre-tax dollars invested, taxed when you withdraw TFSA after tax dollars invested, no tax when you withdraw. Now that weve introduced the siblings, lets look at their good and bad traits. PROS of the RRSP : It feels awesome to get that tax return. Especially when you use that tax return to supercharge your RRSP contributions for the following year. RRSPs are great in that you are sort of forced not to withdraw from it (other than for school or for a first time home purchase) because of the tax hit you will take if you do so. Were all human, and if we know that money is accessible then its hard to keep sticky fingers away from the cookie jar Consequently, using an RRSP is a great way to develop disciplined investing habits. Its an especially good tool for those with high incomes who are taxed to the nines. It can feel good to get some of your tax dollars back and then defer your investment returns until you retire to a lower tax bracket. RRSPs are perfect for holding stocks and ETFs from the USA. This is because of a tax treaty that Canada and the USA have when it comes to taxation of dividends. It can get kind of complicated (if you want the in-depth explanation, heres a good place to start ), but suffice it to say that RRSPs are a great place to park US-based equities. CONS of the RRSP: Its a tax deferral so if youre fortunate to have a great pension, you will be taxed to the nines when you are in retirement, especially when you are forced to take your RRSP out when you turn 71 via Registered Retirement Income Fund (RRIF). Some people end up paying an even higher tax rate than they would have during their early working years. You cant take money out penalty-free except for buying your first home or under the Lifelong Learning Plan. If you arent making much money that year (e. g. if you are a student) there isnt too much point in taking a deduction and chasing a big tax return via an RRSP contribution. You already arent taxed very highly (if at all), so you wont get much of your taxes paid back. Better to use a TFSA here. If you dont re-invest your tax refund (woo hoo Caribbean trip), then you lose out on the pre-tax advantages. Most Canadians gloss over this little detail. Now lets look at the flashy younger sibling, the TFSA PROS of the TFSA Its a very flexible savings tool that allows folks to take money in and out of a tax-sheltered account easily and without penalty. TFSA investments have already been taxed, so unlike your RRSP investments, you can safely determine exactly how much money you can take out when you retire. RRSP withdrawals of course are subject to whatever new tax rate comes out. When you retire and started pulling money out of your RRSP and TFSA accounts, as well as collecting government payments such as Old Age Security (OAS), the government takes your RRSP withdrawals into consideration when clawing back your OAS but this is not the case when withdrawing from TFSA. Just like the RRSP, your investments can compound inside your TFSA tax-free (this can make a HUGE difference if you start at a young enough age). CONS of the TFSA The problem is that it is being heavily marketed as a Tax-Free High Interest Savings Account by all the big banks. You get 2 interest if youre lucky. This misinformation means that people are actually severely misusing their TFSA. Im in favour of renaming the entire package to a Tax-Free Investing Account. This would give people a much more accurate view of the ideal way to use the tax-sheltered account. The majority of Canadians still earn significantly more during their working years than they do in retirement. This usually tips the balance in favour of RRSP contributions. Because its so easy to take money out of a flexible account such as the TFSA, human nature might tempt you into making decisions that are not conducive to building long-term wealth. Some employers only offer pension-match contributions for RRSP contributions. If this is the case then ignore everything else take the free money your employer is offering Decision-Making Flowchart There is more to choosing where to place your hard earned savings than tax considerations. Heres a great tool that we borrowed from a friend. Dont be afraid to ask questions in the comment section below Youngandthrifty8217s Take: The short answer when it comes to the TFSA vs RRSP debate is: Yes DO IT. Truthfully, the real danger here is paralysis by analysis. Picking the wrong one (the better term might be slightly less efficient one) is still much much better than not saving at all Personally, I am trying to contribute to both my TFSA and RRSP in order to take advantage of eachs unique characteristics. I dont have very much money that I am allowed to contribute towards an RRSP anyway because of the Pension Adjustment, so a little tax refund is always nice to offset some things like capital gains, interest income, etc. otherwise I might be paying more taxes when Ive already paid so much in taxes from my primary source of income. Being that Im in a relatively high income tax bracket right now, some RRSP contributions make sense however, I am one of the very fortunate souls that will also have a nice pension to depend on when I retire (assuming I dont get fired) so going all-in on RRSP contributions isnt my favoured approach. I would recommend that for those who are not paying a relatively high level of taxation it is better to contribute to a TFSA. The TFSA is better for short term goals (within 1-10 years), like saving for a down payment, saving for a car, saving for that future baby, or saving for that big trip. As we discussed before however, the TFSA is actually best used for long-term investing. It is like the Swiss Army Knife of registered accounts. Of course, everyone is different and would have a different reason for having one or the other as a better option for their situation. Its best to sit down and really think about the merits of each option to figure out which one you want to allocate the majority of your hard earned money to. Readers, what do you think What are your thoughts between TFSA vs RRSP Are you planning to contribute to both If you had to pick one, which would you choose 112 Comments Etienne on February 7, 2017 at 6:37 pm TFSA 100 before RRSP. RRSP you have to take funds out even if you have other revenue sources. thus putting you in high tax brackets. Taxes are not likely to go down with the economy. I would def. max out TFSA before putting money in RRSP. TFSA your gains are not taxable, ever Jim Yih on February 7, 2017 at 8:37 pm Thanks for the mention. I really appreciate it. I like the siblings analogy. I8217m not sure why their is such a surge of anti-RRSPers out there this year. As you said, they are both good but for really different reasons. People who overgeneralize the tax consequences at the back end may not be cutting the RRSP short. These accounts are not mutually exclusive. you do not have to buy one without the other. You can actually do both. SavingMentor on February 8, 2017 at 4:34 am I agree, both can be a good option because you can withdraw from your TFSA in retirement to keep your retirement income low and also withdraw a little bit from your RRSP at a low marginal tax rate. That8217s pretty win-win. If you have a pension that will increase your income substantially every year, then TFSA would be the clear winner. Fox on February 8, 2017 at 6:53 am Great post YT Personally they both have their advantages. I borrowed for an RRSP yrs ago, paid it off and used the RRSP as my HBP, for my first home about two yrs ago. I was thinking of getting into an TFSA. I just don8217t find it feasable at the moment to invest, as I am eliminating debt. I may convernt some savings and bring them over to the TFSA. Eitherway great post, well explained. Look for the feature in 8220Fox8217s Weekend Blog Love8221 Invest It Wisely on February 8, 2017 at 8:52 am Definitely both for me. Many places offer an RRSP match which means you are losing money if you don8217t at least take advantage of the match. Andy on February 8, 2017 at 11:31 am My strategy this year is to max out RRSP contributions as much as possible and take the tax refunds and put it in TFSA. My reasoning is that who knows what the tax regime will be like in 30 years when I retire. Bear in mind, our country8217s finance needs to survive the boomer seniors first. I suspect there won8217t be enough money and they8217ll encourage seniors to use up their nest egg by taxing it less. Lowering taxes on seniors will be popular and given they of all the various demographic groups is the one most likely to vote, makes political sense as well. I contribute to RRSP to get my money back from the gov now and put it somewhere where they can8217t get at it, unless they change TFSA rules. Basically, the government is betting on the uncertain future and lending you the money. Might as well take it. Balance Junkie on February 8, 2017 at 1:31 pm Wow. You really covered a lot of ground here. Nice job. I8217ve written a lot about the benefits of TFSAs and I do think most Canadians aren8217t using them enough yet. But I would never say that they are better or worse than RRSPs. It really depends on your personal situation. We will continue to use both, but will probably top up our TFSAs first and then contribute to RRSPs. That8217s because we already have a decent amount in RRSPs and we want to allow our TFSA savings to catch up a little. (Thanks for the mention. )) Money Rabbit on February 8, 2017 at 1:09 pm I love both my RRSP and TFSA. My TFSA is used for my investments and its perfect, since I don8217t have to pay taxes on any of the growth and I bought my stocks while I was a student, so I wasn8217t taxed on the money I saved to buy into the market. But I love the RRSP tax refund, and I like the fact that it8217s set aside specifically for my retirement, whereas my TFSA is a little more flexible with what I use the money for. I also won8217t have a very big pension (even though I8217m employed full time, I don8217t really work 8220for8221 a company, I work for two individuals, and so I8217m not going to have a large pension to fall back on) so contributing to my RRSP helps me sleep at night. Patricia on February 9, 2017 at 5:11 am Don8217t forget that you can defer claiming the RRSP contribution until a higher earning year. Nicole on February 9, 2017 at 10:59 pm You forgot the major point of RRSPs for young folks: Your allowable contribution limit for RRSPs will ROLL OVER from year to year. So you don8217t have to contribute right away but it is worth doing so once you8217ve settled into more permanent work and then you can make much more significant contributions. 8220My strategy this year is to max out RRSP contributions as much as possible and take the tax refunds and put it in TFSA8221 young on February 10, 2017 at 7:04 pm Sustainable PF - Hey, that8217s a nice problem to have. It8217s like a bittersweet accomplishment, heading to the next tax bracket. young on February 10, 2017 at 7:14 pm My Own Advisor - Oops - yes, thanks for the clarification. I was being too 8220absolute8221 with the RRSP - yes you can cash them out anytime but you will pay major tax for it - agree that its not preferable, but it is an option. Thanks for your additional tips (re: spousal RRSPs8230 I haven8217t gotten a chance to look closely at that yet since I8217m not a spouse yet ) young on February 10, 2017 at 7:16 pm Jim Yih - You8217re welcome Jim. Agree - there8217s been a lot of RRSP backlash, preferable to max out on both, if possible. young on February 10, 2017 at 7:17 pm SavingMentor - Definitely win-win, but there would have to be a clear distinction from which funds are for retirement in the TFSA, because it8217s just way too easy to dip into the cookie jar when things are so easily accessible. young on February 10, 2017 at 7:18 pm Fox - Thanks Fox (for the love). I would definitely get into a TFSA (especially since we8217re both young). You could definitely convert some savings into a TFSA - because at the non-registered savings rate, you are basically paying for inflation AND you get taxed on the interest income. young on February 10, 2017 at 7:19 pm Invest It Wisely - yes, thanks for mentioning the RRSP match (those good ol8217 employers) That is definitely a win-win scenario. young on February 11, 2017 at 12:43 am Andy - Excellent strategy. That8217s what I plan to do too. Then it8217s like a win-win-win situation Good point that the tax regime will likely look very different 30 years down the road. young on February 11, 2017 at 12:44 am Money Rabbit - Sounds like a perfect game plan (save the money while you8217re a student because it isn8217t taxed and put it into a TFSA) I agree that both are good, for different reasons, and you can8217t really have one over the other. They are both great ways to save for retirement or other big life purchases (e. g. down payment, wedding etc.). Good tax shelters to keep the tax man away (for the time being, anyway). young on February 11, 2017 at 12:45 am Balance Junkie - Thanks for visiting You could do what Andy suggests, which is to use your RRSP refund (or tax refund if you get one) to contribute to your TFSA. I8217m pretty sure I8217m going to be doing that this year. young on February 11, 2017 at 12:46 am Patricia - yes indeed Thanks for pointing that out Merlin on February 15, 2017 at 1:16 pm Ummm8230 I think people are highly neglecting the benefit of an RRSP. The money is not taxed going in8230 it is tax deferred8230. yes you do pay tax on the income gained but only on the back end when you take it out. It not only accumulates tax free but YOU DON8217T PAY TAX GOING IN. On the flip side8230. with the TFSA you are dealing with after tax income8230. So of course it is better that the tax income will never be taxed but you have to account for the fact that you are able to invest less because it is after tax dollars. If the goal is to save for retirement it seems always better to invest in the RRSP first as you are essentially able to invest more because you pay less tax. Imagine you are trying to figure out what to do with 8,000 ish dollars. One option is to pay the tax upfront and then put the 5000 dollars into a TFSA. The other option is to put the whole 8,000 into an RRSP (assuming you have room)8230. if you have a cash flow issue you can borrow to put more in and pay off with the return. The fact that you can essentially invest more (because you are allowed to invest the taxes) means that for retirement purposes you will almost always be better in a RRSP. Yes it is true you have to pay tax on the capital and the interest but here8217s the thing 8211 in the TFSA youalready paid the tax on the principle because it is after tax dollars you are investing8230. young on February 15, 2017 at 10:45 pm Merlin - Thanks so much for your comment. You have detailed the inverse relationship of the RRSP and the TFSA. It8217s best to put money away in both, but if not possible, everyone has a different preference. I suppose it also is important to consider what tax bracket you are in too Sarah on July 21, 2017 at 10:50 am Hello I just found your site. well, I am not sure how I got here. Love it though. am learning lots. My husband and I are both 25 and living in Northern BC. We often have this debate alot. RRSP vs. TFSA. I8217m all for TFSA because I am terrified we are going to be in a high tax bracket when we retire. Hubby is an RCMP officer so will have a good pension. He contributes more to his RRSP because he loves the tax return (sometimes I think he forgets that we8217ll be paying all that tax later) and puts every cent we get back onto our mortgage. I on the other hand, will not have the a great pension. so RRSP seems like a better option for me. Anyways, my mind spins sometimes thinking about what to do, what is best8230 etc etc. Hubby just tells me that atleast we are saving something. Some of our friends don8217t even know what an RRSP is. S young on July 21, 2017 at 10:49 pm Sarah - I8217m so happy that you enjoy my blog Personally, I think a TFSA is where its at for us (especially us with pensions) because who knows when the rules might change The RRSP is good though if you plan to use it for the HBP (Home Buyers Plan) or LLP (Lifelong learning plan). I think you should be very very proud that you contribute to an RRSP TFSA. I know many many many people who are my age (and even in their 308217s) are are not contributing to either. Ronde on August 4, 2017 at 12:55 pm Sarah said, 8220I on the other hand, will not have the a great pension. so RRSP seems like a better option for me.8221 I8217m in the same boat as you and your and your husband. I have a great pension, my wife has no pension. I take out Spousal RRSPs8211I get to deduct the return and use it on the mortgage, SHE gets to withdraw the RRSP income when we retire and not be taxed because her income will be minimal. For people like us, RRSPs win over TFSAs all the time. young on August 6, 2017 at 2:01 pm Ronde - Very good point and analysis on the different scenarios and application of the RRSP for people with pensions and their spouses without. Tom Eaton on September 8, 2017 at 10:27 am young, thank you for explaining the difference between the two RRSPs amp TFSAs. I think the way you and you wife are going about doing it is really smart, I might look into it for my self and my wife. young on September 8, 2017 at 2:17 pm Tom Eaton - Thanks Except I don8217t have a wife lol8230. Money in Training on January 14, 2017 at 1:22 pm Great post Like some of the commenters above me, I have no idea what tax bracket I will be in when I retire. If I had to guess at this stage, I8217d say I would be in a lower tax bracket, which would mean I should prefer socking money away in my RRSP before the TFSA. However, I have read a few articles about METRs and how they can change your situation upon retirement. Currently, I don8217t really understand the concept. Therefore, I have just started contributing to a TFSA (Questrade8217s TFTA) since I already have 4 of each pay cheque going into my RRSP through my employer. If nothing else, having a decent chunk of change in both the RRSP and TFSA will afford me more flexibility when I retire. young on January 15, 2017 at 8:58 am Money in Training - Does your employer match the 4 that you put in your RRSP You sound like you have a great plan ahead. I agree, the METR8217s can be completely unknown in the future I personally like the idea of both RRSP and TFSA as well, though I will probably focus more on my TFSA (provided it still exists in 20 years HA) because of my defined benefit pension plan. Money in Training on January 15, 2017 at 12:14 pm I lied. They actually match upto 3 of every pay cheque. So, essentially 6 of every pay is going towards my RRSP. They also offer a registered and non-registered employee stock purchase plan. They match 50 of your contribution into the ESPP upto 4 of your salary across both (the NR-ESPP and R-ESPP) plans. I have chosen to sock away 3 of every pay into the RSPP and 4 of every pay into the R-ESPP so as to get the maximum possible match from my employer. Why turn down a guaranteed 100 and 50 ROI young on January 16, 2017 at 9:47 pm Money In Training - That8217s excellent I agree. I think it8217s funny why people would turn down employee matching. It8217s free money Robert on February 11, 2017 at 6:46 am YoungandThrifty, I have to tell you the truth. Anyone who has a pension plan at work and contributes to an RRSP is 8220COOKOO8221. Pozwól mi wyjaśnić. In Canada we have a progressive tax system with increasing rates of taxation as your income reaches the predetermined thresholds. Now let8217s say that your pension is going to pay you 70 of preretirement income. If you were earning 80K then pension would we 56K. Now here comes the terrible part. At a taxable income of 56K you would have a marginal tax rate of 31 at todays tax rates. Then you start to receive income from your RRIF to the tune of 16K. You now have a total of 68K retirement income. Now your marginal tax rate is 33 and you have paid taxes on the RRIF income to the tune of 5000 When you deposited this 16K to your RRSP you received a tax deduction of 5600 if you were at a marginal tax rate of 35 So low and behold, for a 16K RRSP contribution your only gain in retirement was 600. The Canada Revenue Agency always gets their tax dollars. There are strategies that are OK, and there are strategies that are AMAZING. Would you take your Rolls Royce to Canadian Tire for and oil change canadiancentsiq on February 11, 2017 at 7:27 am Money in Training, For nearly 85 of Canadians, RRSP8217s as a savings vehicle are the least efficient way to save for retirement. I say this because when you receive the income in retirement, you pay taxes on the money you originally deposited and all of the capital gains and dividends it earned. As an example, if your portfolio of investments earned 50K in Capital Gains and 25K in Dividends all would be taxed as employment income through the RRIF. If your tax rate was 30 in retirement you would pay in taxes to CRA 22.5K. If you had the investments in a 8220Cash Account8221 you would receive preferential tax rates of 15 on Capital Gains and 13 on Dividends. So all said and done you would pay a total of 10.7K in taxes. This means you got to keep an additional 11.8K in your pocket canadiancentsiq on February 11, 2017 at 7:41 am It sounds to me like you need a complete Modern Canadian Personal Finance overhaul. You have been indoctrinated into a belief system that is old and inefficient. The government and the banks only want one thing from you, for the banks its to keep you in debt for as long as possible, and the government wants your taxes. You have the illusion of having savings while paying interest on debt. If you are willing to learn with an open mind, I will show you how you can pay off your mortgage and be debt free in 12 the time. You don8217t need to get a second job, and you don8217t need to stop having fun. The system I employ comes from Australia. It has been around for over 50 years and its the only way people bank. Let me know if this sounds like a better way. Robert has a point about the RRSP. No your not COOKOO With RRSPs you can contribute later. Since 2005 the government has been looking at ways to clawback money like the OAS. We will see more changes to OAS. RRSPs really hurt if one has saved too much, later when you pay taxes. How about something different At looking at the end game Retirement If you are lucky enough to have a full pension you have choices do you want more money now (at retirement) and less survivor money to go to your partner With Life insurance you have choices Can one get 7 or 8 guaranteed at retirement Life insurance (permanent) has a number of things going for it. If you are disabled does the RRSP or TFSA continue to be funded to 60 or 65 every year Can you get all your money back plus interest Is there a death benefit Can you borrow from it and be credited for all your money Is there creditor protection Can you spend and enjoy your money with less risk and pay less taxes plus have more protection The problem is many people have no way of testing different models factoring taxes, inflation, markets etc. The current financial software(out in the market) really looks at rates of return, with out looking at other factors. If you are interested I can do a short webinar on why one would want (not need) permanent life insurance as part of a retirement plan. Assuming they have a partner, kids, etc. young on February 20, 2017 at 1:43 am CCIQ - I know in Australia they have something similar to a tax free savings account. My aunt and uncle who are retired are enjoying something from their. is it called a 8220super8221. Once I finish my HBP I am going to go to TFSA all the way. canadiancentsiq on February 22, 2017 at 7:30 am Dear young, I was referring to the way that Australians conduct their day to day banking. They have a solution that combines their chequeing account, mortgage, line of credit, credit card, and savings all within one product. This product allows for the mortgage to be paid off in half the time, saving the homeowner tens of thousands of 8217s in interest expense. The mortgage portion is based on simple interest not compound interest that which Canadian banks use. I8217m here to tell you that it has been here in Canada for the past 10 years. It is gaining momentum and the big banks are loosing clients to it. How would you like to tell your bank, 8220The Gravy Train Is Over8221 I have much more information to share. young on February 23, 2017 at 11:41 pm CCIQ - That sounds like the Manulife One to me. do they still have that around Bryan Jaskolka on March 29, 2017 at 2:46 pm Wow, what an extremely thorough and comprehensive post regarding the differences between these two savings vehicles, as well as what makes them goodnot so good for those trying to choose between them. So often you find so much general information regarding these two, but no real in-depth, side by side comparison such as this. Thanks for posting Don on May 6, 2017 at 10:14 pm Dear Young, saw your site listed in National Post, Six of the coolest money websites. TFSA vs. RRSP post is ongoing family debate, so read all previous posts. This may be late but for my money TFSA8217s all the way in to-days world of slow growth and low interest rates stretching till If employed with no company pension a TFSA with no taxable income on retirement might even allow person to receive GIS if only taxable income is CPP and OAS. A trading TFSA account costs 50.00 yearly, no fee usually after 25,000.00. Good dividend paying stocks earning 4 and up add to return as well as hopeful increase in share price. All non-taxable in acc. 29.00 trading fee mentioned is only problem if engaged in frequent trading. RRSP trading acc. usually costs 100.00 yearly, some no fee after 25K, some not until 100K. Trades same cost amp returns as per TFSA BUT all taxable income whether withdrawn early or after retirement. If you are going to be receiving a companygovernment pension TFSA would also be my way to go. IE: RCMP pension (indexed) increasing ever year even if slightly on top of CPP and OAS means even higher tax bracket to pay with RRSP returns. Wife with little or no income, priceless. If money contributed to his and her TFSA8217s builds up till retirement, means cash windfall there to be employed however tax free. Plus with both receiving CPP and OAS and splitting his pension with no other taxable income ie: RRSPs, more tax savings. Point for RRSPs, they can also be split with spouse, but point lost if both have them. Family debate has both situations and unless government changes TFSA rules in future, looks like a good retirement tool to use. Teacher Man on May 7, 2017 at 7:28 am We8217re always happy when the mainstream press shines a little light in our direction First off, I myself am very upset by the fact I can8217t use a TFSA right now 8211 or rather the benefits don8217t outweigh the drawbacks. As an AmericanCanadian citizen that has to file taxes in both countries the TFSA is a nightmare. Now when it comes to factoring in GIS into the debate I8217m not sure I would depend on our current retirement structure staying the way it is. Also, if you have that little income in retirement, the low tax rate you8217d pay on RRSP withdrawals shouldn8217t hurt you too bad, and should be down substantially from what it was in your working years The numbers in this article are now a little outdated. Get rid of all of those fees and go to a discount brokerage where your TFSA and RRSP are free, and where you can get your ETFs commission-free Check out our recent Questrade updates for more info. I completely agree that if you are getting a pension the TFSA looks a lot better, especially considering the move to raise tax rates on upper tier earners going forward in the Western World 8211 as a teacher that can8217t use a TFSA this makes me even more angry Check out our free ETF investing guide and see what you think Bodrey on February 28, 2017 at 6:38 pm If you8217re earning a large income then it makes sense to invest in RRSPs to offset the higher rate of income taxes you8217ll pay. IMO, that, and the fact that you can contribute much more to an RRSP than a TFSA (currently, anyway) are the only reasons to invest in an RRSP. Otherwise, a TFSA is the clear winner. For example, let8217s say for argument8217s sake you invest 5K in a TFSA and in 35 years it8217s worth 30K. The initial 5k investment was made with after tax income but you won8217t pay a cent in income taxes on the 25K ROI. Under the same scenario with an RRSP you8217d have to pay income tax on every penny of that 25K. In addition (depending on how much you withdraw for retirement) if you8217re eligible for the GIS it could be clawed back at an effective marginal tax rate of 50 That8217s brutal. And, whose to say in 20-30 years8217 time (if not sooner) the government decides to apply the same rule to OAS Due to demographics going forward, there will be fewer and fewer workers to pay CCP premiums for an ever-increasing number of retirees. So, in the long term the CPP is not sustainable unless taxes rise markedly or benefits are cut back. People need to take charge of their own retirement destinies and put as much away as they possibly can. Kyle on February 28, 2017 at 9:40 pm I completely agree on your idea surrounding government clawbacks Bodrey. I think that scenario grows increasingly likely every year and why I too favour the TFSA. Thanks for the input I have been asked this question so many times, and the answer really depends on each individual8217s personal situation. Their current tax bracket, risk tolerance (therefore expected returns), etc. Ideally, people should contribute the maximum to both every year. Michael on August 8, 2017 at 10:38 am young, I recently discovered this website and really enjoyed reading your post. My wife and I are always discussing the merits of investing in TFSA vs. RRSP, and I8217m curious about what people8217s thoughts are as to what we have chosen. My wife and I are both educators and have an excellent, defined benefit pension plan. Each of us works full time and so we can count on a reasonable retirement income. As the pension plan is obviously registered, it8217s my understanding that we are benefiting from tax deductions based on contributions to that pension. That being said, my wife and I opened Tax Free Savings Accounts in each of our names as soon as we were employed out of university. Her account is intended for short term savingspending goals, and when we had contributed the maximum amount to it, we used about half of it to pay for an auto loan that I got out of school as we needed a vehicle. Now that8217s it8217s been over a year, we plan to continue to contribute to it in the hopes of paying her large student loan off at some point. We use my Tax Free Savings account as a long term investing tool that is invested in a diversified, medium risk mutual fund with the hopes that it will be an excellent supplement to our retirement income as (like you mentioned) the money will be easy to access and obviously tax free. We do not invest in any RRSP aside from the pension contributions that we make on a monthly basis. Any thoughts I love the dialogue that occurs on this website and will continue to read it regularly. Thanks Sarah on August 8, 2017 at 11:26 am I8217m back after several years We ended up opening a spousal RRSP as well. It has been working out great for us. Kyle on August 27, 2018 at 10:26 am IRPs are a much different product Daryl. They are slightly more complicated, but as a general rule I8217d say most people are better off investing in their TFSA and RRSP first, before looking at less mainstream options such as IRPs. that being said, if you can max out the first two, there are some interesting scenarios where IRPs make some sense. TomT on September 27, 2018 at 11:29 am Hello Thanks for the quick and easy read. Like many I originally started saving money for retirement by putting money into an RRSP to help with retirement. The tax refund really made it feel like I was winning twice. About ten years ago though I started working for an employer with an amazing pension plan. Out of I just kept contributing to my RRSP as well. This year I sat down and did the math, and was disappointed to see that the tax advantages of the RRSP is really no longer there for me. In fact I likely should have stopped paying into them five years ago. My advise to anyone with a work place pension and RRSP8217s is to sit down with someone as soon as possible to see if that advantage still exists. For me TFSAs are the only real option now, and I am even considering taking a hit transferring some of my RRSPs to my TFSA as I don8217t know that my tax bracket will actually be any lower in my retirement than it is currently. Add to that I suspect our taxes may actually go up as a result of of irresponsible baby-boomers, I think that TFSAs may actually pay a much larger end benefit. I know I will miss that end of the year refund, but it only counts if I get to keep it in the long run. Kyle on September 28, 2018 at 11:30 am That makes a lot of sense to me Tom, especially when you consider you can withdraw from the TFSA without it affecting your OAS and CPP cheques (can8217t say the same for RRSP). Had you read this article before do you think it would have helped you make the decision I8217m always curious as to if the writing is structured in a way that makes sense for people to digest and take action with. TomT on September 28, 2018 at 2:16 pm Thanks Kyle. I would have loved to have seen this article years earler. It likely would haveat, the very least, triggered me to have a closer look at my savings to see if I was getting the best bang out of my buck. I have already given the link to a few co-workers, as I know they are similarly putting to many eggs in the same basket. That all said the RRSPs really helped motivate me to save, and in my opinion helped me build good savings habits. If my biggest complaint is about which savings plan works best for me, I know I8217m better off than many. Kyle on September 28, 2018 at 6:53 pm Thanks for sharing the link Tom 8211 it means a lot to me when readers engage like that Seems like you have a pretty solid financial foundation and will transition smoothly into the next phase of your life. Ed on December 30, 2018 at 8:58 pm Hi, I8217m new to investing and just trying to learn so that I can get started. I8217m in my 20s I won8217t be retiring for a while, but I8217m just wondering - because I want to start investing my money. So my question is, in my situation, should I start with a TFSA or RRSP I work for the federal public service and the pension is pretty good (defined benefit plan). I8217ve never invested a cent before, financial advisors have always scared me off (hence why I8217m lurking here on your website). So given that I have a good pension when I retire, are you saying I should focus on TFSA instead Thank you kindly. Kyle on January 3, 2017 at 10:50 am You can8217t go wrong getting your feet wet with a TFSA in your situation Ed. You can always use your RRSP room as you get further into your career and presumably make more money. Kira on January 8, 2017 at 5:13 pm Great insight and thorough post on the differences between both investment vehicles I am 31 this year and just maxed out my TFSA but have not invested anything fully in it yet due to market uncertainties. I have like 50 cad and 50 usd parked in there for flexibility in investing CAD or USA markets. I am still not sure what to invest or to max out my money. If your money is parked there without any buying of investments, do you get a 2 high interest from the bank I am thinking of putting in like 25K into my RRSP (which I have not put any yet) for investments and possibly to contribute towards a downpayment to a home in a couple years and also to reduce my tax bracket as I am in a high tax bracket as of this year. I do contract jobs so not much of pension to look for when I retire. What do you suggest I should do or what I am doing is right Kyle on January 9, 2017 at 6:57 pm Have you checked out our robo advisor article. I think it might be a great fit for someone like yourself. Check it out and let me know if you still have these questions. Dominic on January 29, 2017 at 4:31 pm I want to start investing in the stock market by myself. Is it better to use a RRSP or TFSA account for that kind of investment If I have capital gains from selling does the money I keep in the account taxable as income Kyle on January 29, 2017 at 4:49 pm Hi Dominic, the capital gains will not count as taxable income in a TFSA. Any gains in an RRSP will compound tax-free, but are taxable upon withdrawal. Sign up for our free ebook for more details. Kira on January 29, 2017 at 5:54 pm Yes I have read the robo advisor article, very informative I was wondering if you could recommend a robo advisor online for investing like a sum of 30,000. I got 50,000 in my TFSA which I could also transfer over to make it 80,000. Or do you think I should invest in some TD e-series funds on the TFSA while I put like 30k on a robo advisor in a bunch of ETFs to see the performance. Does robo advisors like Weathsimple provide me to contribute on a RRSP I was thinking of contributing to my RRSP before Feb 28th to bring down my tax bracket. Kyle on January 30, 2017 at 6:34 pm Several questions there Kira: 1) If you8217re waiting to 8220see the performance8221 you need to read more of our stuff on indexcouch potato investing. The performance over a short term is almost completely inconsequential. 2) You can move your TFSA andor RRSP over to any of the major robos. 3) It really comes down to if you want to be responsible for re-balancing your TD e-series funds on your own, or what a robo advisor to help with that. Given the questions that you8217re asking, I think you might benefit from the 8220light advice8221 component that the robos offer. Braden on February 17, 2017 at 4:43 pm The only thing I can8217t seem to get is the benefit to investing your tax refund into a RRSP That money was taxed from you and now the government is giving it back to you. What makes it 8220better8221 to invest that money instead of money you received after tax (on your pay cheque). Both we taxed, in fact the money you got back for your refund was tax itself. I don8217t get why there is an added benefit for using an RRSP to invest this money over a TFSA. Someone please explain this to me Kyle on February 18, 2017 at 11:54 am It8217s simply a matter of your tax bracket Braden. Like the advantage of the RRSP is that it is 8220pre-tax income8221 going in right It8217s only truly pre-tax if you invest the money you get back (that should have been yours all along) otherwise your spending your tax deferment. That being said, you could invest the refund in your TFSA and that will still serve you extremely well 8211 so whatever motivates you Manny on February 19, 2017 at 3:49 am Hi I was thinking of investing like 25k-30k for my upcoming RRSP into the TD e series funds like the Canadian Bond Index, Canadian Index, International Index and US Index. What would be a good percentage to contribute for each if I have higher risk tolerance and am 31 years old with lots of contribution as well on my TFSA as well. I am having hard time to distribute to see which one should I go with. I dont think doing 25 for each split would be the best option. Kyle on February 19, 2017 at 6:06 pm Hello Manny. The percentage in each really depends on so many more variables. You could do worse than a 25 x 4 solution If it were me (not saying your variables are like mine) I would tamper down the bond percentage and split it between the Canadian and American markets, but that8217s just me. Manny on February 19, 2017 at 6:41 pm Thanks Kyle for your immediate response I was also thinking more like what you said, 30-30-30-10 like from the couchpotato model portfolio aggressive stance. Like 30 cad market, 30 international market, 30 us equities and 10 in the bond market. I see that they have risen quite high over the past few years so I am not sure if this is the best time to put money in or wait for a drop perhaps in the near future. I know you might say just invest it in because we can never time the market but I would be interested to hear your opinions. Plus I guess with the dividends, I could do a reinvestment plan to buy more of it every year. Kyle on February 20, 2017 at 10:46 am That sounds like a solid plan Manny. I have no idea where the market is headed and if I did 8211 I8217d be managing a hedge fund and not a blog Anyone that tells you they know is likely delusional Manny. I do know that over the last 100 years the stock market has averaged a return of 10 or so. The worst 30-year rolling average is around 6. I just take comfort in those numbers Cecile on February 24, 2017 at 3:09 pm I have maxed out my TFSA and have investments in a Non Registered Ac. With the RRSP contribution deadline coming up, I would like to transfer in kind from either my TFSA or Non Registered investments to RRSP in order to reduce my Net Income. Which is a better choice, from TFSA or Non Registered What are the Pros and Cons Kyle on February 25, 2017 at 1:39 pm Hi Cecile, without knowing all of your particulars, my instinct would be to go the RRSP route 8211 shelter your compounding investment returns as much as possible The only time that wouldn8217t be a good idea is if you think you8217ll have very little taxable income in retirement or if you think you will be earning more taxable income in retirement than you are now. TrackbacksPingbacks

No comments:

Post a comment